Hetikoti Oy

Hetikoti tarjoaa perheille monipuolisia, laadukkaita ja vaikuttavia matalan kynnyksen tukipalveluja sekä kunnille asiantuntevaa kumppanuutta perhearvioinneissa, perhekuntoutuksessa, sijaishuollossa ja työnohjauksessa.

Työmenetelminä ovat perheneuvonta, pari-, perhe- ja psykoterapia, kotipalvelu, tehostettu perhetyö, sosiaalityön eri työ- ja arviointimenetelmät, perhekuntoutus, sijaishuolto ja tukiasuminen sekä konsultointi ja työnohjaus. Vaikka palvelutoiminta perustuu etupäässä kuntien kanssa tehtäviin sopimuksiin, yritys myy palveluitaan myös suoraan asiakasperheille tai muille yhteistyötahoille. Palvelumme ovat kunnille järkevä vaihtoehto sosiaalihuolto- ja lastensuojelulakien edellyttämiin tukipalveluihin. Toimintamme punaisena lankana perheen auttamisessa on parisuhteen ja vanhemmuuden tukeminen, mutta lapsen tarpeet ja paras ovat kuitenkin aina etusijalla. Tuotamme palvelut sekä oman henkilöstömme toimesta että yhteistyössä moniammatillisen asiantuntijaverkostomme kanssa.

Toimintamme perusarvoja ovat asetettuihin tavoitteisiin perustuva nopea asiakaslähtöinen toiminta, ammatillisuus ja luottamuksellisuus. Huolehdimme tavoite mielessä ja sydämellä siitä palvelutehtävästä, joka meille uskotaan. Nopea ja tavoitteisiin perustuva palvelu lisää heti perheiden hyvinvointia ja vähentää pitkällä aikavälillä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksia.

Tavoite mielessä, sydämellä!

Yhteystiedot

Hetikoti Oy
p. 040 3576 814