Perheoikeudelliset palvelut

Perheoikeudellinen neuvonta on usein tarpeen, kun alaikäisten lasten vanhemmat ajautuvat erokriisiin. Jotta perhe selviytyisi erosta mahdollisimman hyvin, tarvitsevat vanhemmat usein ammatillista neuvontaa, ohjausta ja tukea lasten huoltajuus-, elatus-, asumis- ja tapaamisoikeuskysymysten ratkaisemisessa lasten edun edellyttämällä tavalla.

Lasten huolto- ja tapaamissoikeussopimukset laaditaan erotilanteissa yhdessä vanhempien kanssa sosiaalityöntekijän avustuksella. Lapsen edun mukaisen sopimuksen vahvistaa aina lapsen kotipaikkakunnan lastenvalvoja.

Elatussopimukset laaditaan myös erotilanteissa yhdessä vanhempien kanssa sosiaalityöntekijän avustuksella. Elatuskykyä ja kohtuullista elatusavun määrää arvioidaan oikeusministeriön antman ohjeistuksen pohjalta. Sopimuksen vahvistaa lapsen kotipaikkakunnan lastenvalvoja.

Olosuhdeselvitykset tehdään oikeusviranomaisten pyynnöstä ja kunnan toimeksiannosta lapsen ja hänen vanhempiensa olosuhteista lapsen edun selvittämiseksi sellaisessa erotilanteessa, jossa vanhempien välille on syntynyt vaikea huoltajuuskiista. Selvitykseen liittyvät kotikäynnit ja neuvottelut toteutetaan pääosin parityönä sosiaalityöntekijä-terapeutti, sosiaalityöntekijä-sosiaalityöntekijä tai sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaaja.

Pari- tai perheterapia auttavat pareja ja perheitä perhe-elämän muutoksissa, perheenjäsenten keskinäisissä vuorovaikutusongelmissa tai muissa kriiseissä eheytymään ja uuteen kasvuun, jolloin perheen hajoaminen voidaan mahdollisesti välttää.

Vastaa