Asiantuntijakumppani

Palvelutarpeen arvioinnit
Sosiaalihuolto-, lastensuojelu- tai vanhuspalvelulakien mukaiset palvelutarpeen arvioinnit tehdään joko Hetikodin tiimin toimesta tai yhteistyössä palvelun tilaajan kanssa. Lastensuojelussa arvioinnista vastaa aina kunnan tai kuntayhtymän lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, mutta Hetikodin sosiaalityöntekijä tai muu asiantuntija voi olla arviointityössä mukana työparina tai tiimin jäsenenä.

Perhearvioinnit
Vanhemmuuden arvioinnissa selvitetään, onko vanhemmilla voimavaroja ja kykyjä hoitaa isän tai äidin tehtäviä perheessä. Palveluun voi liittyä myös vanhemman ja lapsen keskinäisen kiintymyssuhteeseen arviointi. Vanhemmuuden tai koko perheen arvioinnit tehdään moniasiantuntijuuteen perustuvana tiimityönä. Työssämme sovellamme perheen arviointimallia (BBIC), jossa lapsen tarpeet ovat aina keskiössä ja niitä tarkastellaan kolmen ulottuvuuden kautta: Vanhemmuuden kyvyt ja voimavarat, lapsen kehitykselliset tarpeet sekä perhe ja ympäristötekijät.

WP_001340 (480x640)Konsultointi ja kehittämistoiminta
Hetikodin henkilöstöltä ja sen yhteistyöverkostolta löytyy vahvaa kokemusta ja ammattitaitoa työnohjaus-, konsultointi-, kehittämis- tai muihin asiantuntijatehtäviin.

Vastaa