Tuki kodin arkeen

Tehostettu perhetyö on intensiivinen ja suunnitelmallinen lapsiperheen tukipalvelu, joka tuottaa työkaluja vanhemmille perhe-elämän ja kasvatuksen haasteisiin. Kun kodin olosuhteet, lapsen käyttäytymishäiriöt tai vanhempien ehtyneet voimavarat uhkaavat vaarantaa lasten turvallisen kasvun ja kehityksen, perhetyö kannattaa käynnistää. Tehostetussa perhetyössä keskeistä on oikea-aikainen apu perheelle, vanhemmuuden tukeminen ja toimivien toimintamallien luominen perheeseen, jotta perhe selviytyisi arjen haasteista tehostetun avun jälkeen itsenäisesti. Perhetyössä Hetikodin moniammatillinen tiimi, johon perhetyöntekijän lisäksi kuuluvat perheterapeutti ja sosiaalityöntekijä, ottaa tilaajan toimeksiannosta vastuulleen perheen kanssa työskentelyn yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Meidän perhe -työskentely on asiantuntijatyöparin ohjauksella ja perheenjäsenten omien tarpeiden lähtökohdista toteutettu perhesysteemin remonttihanke, jonka tavoitteena on lisätä perheenjäsenten ymmärrystä oman perheen vuorovaikutussuhteista.

Ruuhilampi2015b 048 (640x480)Läheisneuvonpidossa kootaan yhteistyöhön perhepalvelujen asiakkaana oleva lapsi tai nuori, hänen läheisverkostonsa sekä tilanteeseen liittyvät viranomaiset. Läheisneuvonpidossa tuodaan julki ja yhteiseen keskusteluun keskeiset huolenaiheet ja kysymykset sekä tehdään suunnitelma ja tarvittavat päätökset tilanteen korjaamiseksi. Läheisneuvonpidossa ideana on, että lapsen tai nuoren luonnollinen läheisverkosto ottaa konkreettista vastuuta ongelmatilanteiden ratkomisessa ja lapsen tai nuoren tukemisessa.

Pari- ja perheterapiat auttavat yksilöitä, pareja ja perheitä perhe-elämän muutoksissa, vuorovaikutusongelmissa sekä erilaisissa kriiseissä eheytymään ja uuteen kasvuun.

Sosiaalityössä ja -ohjauksessa on keskeistä perheen ongelmatilanteiden selvittely, perheenjäsenten vuorovaikutussuhteiden ja voimavarojen arviointi sekä perheen auttaminen ongelmien ratkaisemisessa sosiaalityön eri menetelmillä ja ohjaaminen eri palveluihin. Hetikodin sosiaalityöntekijä tai ohjaaja myös koordinoi ja ohjaa moniammatillista yhteistyötä ja asiakasprosesseja.