Ruuhilammen vaiheita

Ruuhilammen perhekoti on entinen Nipulin kyläkoulu, jonka edellinen omistaja osti kunnalta vuonna 2005. Koulutoiminta kiinteistössä oli lakannut vuonna 2002. Koulurakennus saneerattiin vuosina 2005-06 lastenkodiksi, jonka toiminta kuitenkin hiipui vuoteen 2014 mennessä. Hetikoti -palvelut käynnisti vuonna 2015 Maahanmuuttoviraston toimeksianosta Ruuhilammella alaikäisten nuorten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen, jonka toiminta puolestaan lakkautettiin Migrin toimintapolitiikan ja pakolaistilanteen muutoksen seurauksena vuoden 2016 lopussa.

Vuonna 2017 Hetikoti -palvelut lähti mukaan ESSOTE:n hallinnoimaan valtakunnalliseen vanhustenhuollon kärkihankkeeseen, jonka tarkoituksena oli löytää maahamme uusia ja innovatiivisia toimintamalleja kasvaviin vanhustenhuollon haasteisiin.  Alueellisen OSSI-hankkeen myötävaikutuksella Ruuhilammella avattiinkin monien vaiheiden jälkeen Suomen ensimmäinen ikäihmisille tarkoitettu ammatillinen perhekoti vuoden 2018 alussa.

Toimintamalli osoittautui vanhusten ja heidän omaistensa kannalta varsin toimivaksi, mutta valitettavasti yrittäjän näkökulmasta taloudellisesti liian haasteeliseksi syystä, että sekä vetäjäpariskunta että heitä lomittanut muu henkilöstö oli normaalissa työsopimussuhteessa yritykseen, eikä tuloilla saatu katettua korkeiksi kohonneita palkkakustannuksia. Koska Essoten määräämässä vuorokausihinnassa ja työsuhteen ehdoissa ei ollut toiminnan jo alettua enää neuvotteluvaraa, perhekodin toiminta jouduttiin ajamaan alas vuoden 2019 alussa. Vertailun vuoksi todettakoon, että lastensuojeluyksiköiden vuorokausihinnat määräytyvät kilpailutusten ja markkinoiden mukaisesti.

Vuoden 2019 kesällä Hetikoti -palvelut / Matti & Maija -koti Oy vuokrasi kiinteistön kalusteineen ulkopuoliselle yritykselle, mutta sopimus irtisanottiin vuoden vaihteessa. Näin ollen Ruuhilammen tiloille haetaan jälleen uutta käyttöä ensisijaisesti joko lastenkodiksi tai ammatilliseksi perhekodiksi yrittäjäpohjalta.

 

Julkaistu Yleinen:lla

Vastaa

Uutiset kuukausittain